Sugestivní terapie

27.07.2022

Trans je zvláštní, ale fyziologický stav, charakterizovaný především maximální sugestibilitou, což pomáhá např.: při odvykání kouření, vyvolaný jinou osobou,                      nebo autosugestivně. Tento druh terapie však bývá laickou veřejností často spojována s mylnými představami o její povaze a možnostech. Na transu není nic mystického nebo magického. Mylně je považován za natolik "změněný stav vědomí", že v něm může osoba proniknout do oblasti svého nevědomí, vybavovat si mystické představy, vstoupit do okultního světa, nebo se vrátit do minulých životů.

Vyjádření klientů jsou však buď vzpomínkami na události prožité, nebo terapeutem sugerované nebo jde o konfabulace. Všechny výroky osoby v tomto stavu jsou proto vysoce nespolehlivé. Oproti běžným názorům nelze také klienta přimět k žádnému násilnému činu. Podle moderních psychologů je trans "stavem změněného vědomí" a také určitým zajímavým typem "sociálního naučeného chování", na kterém spolupracuje terapeut s klientem. Řádně provedená terapie je bezpečná. 
Vyzkoušejte relaxační terapii ! 

Mozek
Mozek
,