Regresní Hypnoterapie

20.03.2022

Regresní terapie bývá často označována, jako začátek nové cesty. Nejenže pomáhá odstranit fyzické i psychické problémy, které vás do té doby trápily, ale ti, kteří jí prošli obvykle říkají,        že doba se dělí na tu "před regresí" a "po regresi". Kromě odstranění konkrétního problému, který vás na terapii přivedl, můžete po ní zaznamenat i řadu dalších změn, které bývají novým startem nebo pokračováním vašeho celkového pozitivního vývoje.

Princip tohoto postupu může být vzdáleně podobný klasické hlubinné terapii. Vyhledáváme trauma, problém, negativní prožitek v minulosti, který ovlivňuje váš současný život buď                na úrovni psychických potíží nebo na úrovni těžko diagnostikovatelných fyzických bolestí.          Na rozdíl od hlubinné terapie není v regresní terapii nijak časově omezena hloubka minulosti, ve které se při našem pátrání pohybujeme.

V prvé řadě terapie pomáhá odstranit psychické i fyzické problémy a potíže, kterými dlouhodobě nebo akutně trpíte. Mohou to být např. opakované bolesti hlavy migrenózního          i nemigrenózního typu, těžko diagnostikovatelné a často se opakující bolesti různých částí těla, které vás trápí dlouhou dobu (i tzv. fantómové bolesti), alergické potíže, astma, ekzémy,            jiná alergická onemocnění, v psychické oblasti potom různé druhy úzkostí, strach ze samoty, opuštěnosti, smrti, z pocitu nezvládnutí svých životních úkolů, pomáhá překonávat fobie,          např. z výšek, hloubek, vody, uzavřených prostor, zvířat, sociální fobií, zpracovává traumata        po tragických událostech ve vašem životě, úmrtí blízkých, napravuje vztahy s dětmi,                  mezi manžely, s dalšími členy rodiny, může přinést znovunabytý pocit životní jistoty                      a síly k zvládnutí těžkého úkolu nebo rozhodnutí, které před vámi stojí. Více info, zde !

Hodiny - Čas
Hodiny - Čas
,