Síla Podvědomí

22.10.2023

Proč je život jednoho člověka zastřen smutkem
a život druhého prozářen štěstím?
Proč někdo žije v bohatství a těší se všeobecné úctě,
zatímco jiný tře bídu s nouzí?
Proč jednoho sužuje nejistota a strach,
zatímco druhý hledí do budoucnosti plný sebejistoty a důvěry?
Proč jeden vlastní luxusní vilu, zatímco druhý stráví svůj život
v chudinské čtvrti? Proč jednoho člověka provází úspěch za úspěchem,
zatímco druhý padá stupínek po stupínku do propasti?
Proč jeden řečník strhává masy, zatímco druhý zůstává bez jakékoli odezvy?
Proč je někdo schopen geniálních výkonů, zatímco jiný tupě vykonává
zcela bezduchou činnost? Proč jeden přestojí údajně nevyléčitelnou chorobu,
která pro druhého znamená smrt? Proč tolik dobrých a bohabojných lidí
provází nevýslovné utrpení těla i ducha, zatímco se spousta jeho vrstevníků otázkami svědomí vůbec netrápí a přesto se těší výbornému zdraví a dosahuje skvělých úspěchů? Proč má jedna žena šťastné manželství, zatímco její sestra
prožívá po boku svého muže jen utrpení a zklamání? Proč?

Odpověď na tuto i mnoho dalších otázek dostaneme, pochopímeli podstatu
a funkci vědomí a podvědomí.

Zázračná moc podvědomí vás vyléčí a probudí ve vás novou energii. Duševní síly,
které budete umět ovládnout, vás oprostí od stavů strachu a úzkosti, jež vás teď sužují,
a otevřou vám bránu k onomu životu plnému duševní svobody.

Před několika lety se pomocí podvědomí vyléčil z rakoviny můj blízký přítel. Je přesvědčen, že jeho podvědomí řídí dodnes všechny životní proudy jeho organismu. Vždyť již staré přísloví říká: "Lékař ránu zaváže a víra ji vyléčí."
A velmi podobně je to i s odvykáním kouření . . .

,